Missie/visie

De Christelijke Bibliotheek Utrecht wil christenen door middel van christelijke boeken toerusten in hun geloof en hen die meer willen weten over het christelijk geloof helpen de weg te vinden tot God. Zij wil een bron van informatie en inspiratie zijn.